Địa chỉ: Ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733627213

Trường Mầm non Điềm Hy tham gia thi văn nghệ cấp huyện