Địa chỉ: Ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733627213

Tổ chức hội thi Bé kể chuyện năm học 2020-2021