Địa chỉ: Ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733627213

Tặng giấy khen của UBND xã Điềm Hy cho CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học