Địa chỉ: Ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733627213

Lễ tổng kết phát thưởng năm học 2018-2019


Trao giấy khen cho giáo viên đạt các hội thi đồ dùng dạy học, giáo viên dạy giỏi, Đề tài sáng kiến kinh nghiệm,..