Địa chỉ: Ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733627213

Lễ tổng kết phát thưởng cho trẻ năm học 2018-2019


Phát thưởng cho trẻ đạt các hội thi