Địa chỉ: Ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733627213

Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học 2019-2020