Địa chỉ: Ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang
Hotline: 02733627213
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Điềm Hy

Ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang
c0diemhyct.tiengiang@moet.edu.vn