Được thành lập vào năm 01/01/2010, được tách ra từ trường Tiểu học Điềm Hy. Trường Mầm non Điềm Hy đã khẳng định thương hiệu tại Châu Thành, Tiền Giang và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Điềm Hy được PHHS đánh giá tốt và tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.