GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Châu Thành - Tiền Giang

Email:  c0diemhyct.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733627213

Ban giám hiệu Trường Mầm non Điềm Hy